رستوران های بابل

5
از 4 رای
رستوران کی اف سی (بابل)

رستوران کی اف سی (بابل)

KFC Restaurant(Babol) $$ اقتصادی
4.1
(از 5 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 9 از 31 رستوران
پیشنهاد کاربران 60٪ از 5 رای
مشاهده
کافه فست فود 7اسکای

کافه فست فود 7اسکای

Cafe Fastfood 7Sky $ ارزان
2.7
(از 1 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 15 از 31 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران کته کبابی امیرکبیر

رستوران کته کبابی امیرکبیر

Katekababi Amirkabir Restaurant $$ اقتصادی
3.7
(از 2 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 13 از 31 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
اکبر جوجه اچ ای جی

اکبر جوجه اچ ای جی

Akbar Joojeh H.A.J $$ اقتصادی
4.1
(از 2 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 10 از 31 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
فست فود آرش اژدر (شعبه بابل)
2.5
(از 1 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 17 از 31 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران صفویه

رستوران صفویه

Safavieh Restaurant $$ اقتصادی
4.2
(از 1 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 7 از 31 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
فست فود راح

فست فود راح

Rah Fast Food $$$ گران
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 4 از 31 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
رستوران برگ ریزان

رستوران برگ ریزان

Barg Rizan Restaurant $$ اقتصادی
2.5
(از 1 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 17 از 31 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران حاج حسن

رستوران حاج حسن

Haj Hasan Restaurant $$ اقتصادی
4
(از 1 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 11 از 31 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران حوریا

رستوران حوریا

Houria Restaurant $$ اقتصادی
3
(از 1 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 14 از 31 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
مرغ کنتاکی بابل

مرغ کنتاکی بابل

Babol Fried Chicken $$ اقتصادی
3.8
(از 2 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 12 از 31 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
رستوران پاته

رستوران پاته

Pate Restaurant $$ اقتصادی
2.7
(از 1 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 15 از 31 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران برموندا

رستوران برموندا

Bermonda Restaurant $$ اقتصادی
3.1
(از 2 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 19 از 31 رستوران
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
دیزی کده مهر

دیزی کده مهر

Dizi Kadeh Mehr $$ اقتصادی
4.5
(از 3 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 1 از 31 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
کافه نوارا

کافه نوارا

Cafe Nevara $$ اقتصادی
4.5
(از 1 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 6 از 31 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران و آشکده مادر جون

رستوران و آشکده مادر جون

Madar Jon Ashkadeh and Restaurant $$ اقتصادی
5
(از 1 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 2 از 31 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران بابل گریل هاوس

رستوران بابل گریل هاوس

Babol Grill House Restaurant $$ اقتصادی
4.7
(از 1 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 5 از 31 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کافه گرانسا

کافه گرانسا

Geransa Cafe $$ اقتصادی
5
(از 1 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 2 از 31 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
شيريني سراي بابل

شيريني سراي بابل

Babol Confectionery $$ اقتصادی
4.2
(از 1 نقد و بررسی)
بابل / ایران
رتبه در بابل 7 از 31 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران حاج مهرداد

رستوران حاج مهرداد

Haj mehrdad Restaurant $$ اقتصادی
0
بابل / ایران
رتبه در بابل 20 از 31 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده