رستوران های چشمه

5
از 1 رای
رستوران دنیز چشمه

رستوران دنیز چشمه

Cesme Deniz Restaurant $ ارزان
4.7
(از 1 نقد و بررسی)
چشمه / ترکیه
رتبه در چشمه 1 از 6 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران کومروکو سینار

رستوران کومروکو سینار

Kumrucu Cinar $ ارزان
3.2
(از 1 نقد و بررسی)
چشمه / ترکیه
رتبه در چشمه 6 از 6 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
چورباسی یگیت

چورباسی یگیت

Corbaci Yigit $ ارزان
4.2
(از 1 نقد و بررسی)
چشمه / ترکیه
رتبه در چشمه 3 از 6 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
افگلو پیده دونر

افگلو پیده دونر

Efeoglu Pide Corba Doner Kebap $ ارزان
4.2
(از 1 نقد و بررسی)
چشمه / ترکیه
رتبه در چشمه 3 از 6 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بستنی دوندورما

بستنی دوندورما

Dondurmalar Ice Cream $ ارزان
4
(از 1 نقد و بررسی)
چشمه / ترکیه
رتبه در چشمه 5 از 6 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران کومروکو سوکی

رستوران کومروکو سوکی

Kumrucu Sevki $ ارزان
4.3
(از 2 نقد و بررسی)
چشمه / ترکیه
رتبه در چشمه 2 از 6 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده