رستوران های ازمیر

0
برگر کینگ (شعبه فرودگاه)

برگر کینگ (شعبه فرودگاه)

Burger King (Airport Branch) $ ارزان
3.2
(از 1 نقد و بررسی)
ازمیر / ترکیه
رتبه در ازمیر 17 از 24 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
پیدم (شعبه اپتیموم اوت لت)

پیدم (شعبه اپتیموم اوت لت)

Pidem (Optimum Outlet Branch) $ ارزان
3.5
(از 1 نقد و بررسی)
ازمیر / ترکیه
رتبه در ازمیر 16 از 24 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران پوپیز

رستوران پوپیز

Popeyes Chicken Restaurant $ ارزان
3
(از 1 نقد و بررسی)
ازمیر / ترکیه
رتبه در ازمیر 19 از 24 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران شهری آلا دونر

رستوران شهری آلا دونر

Shehr-i Ala Doner $ ارزان
4
(از 1 نقد و بررسی)
ازمیر / ترکیه
رتبه در ازمیر 11 از 24 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران توپچو

رستوران توپچو

Topcu Restaurant $$ اقتصادی
4.3
(از 2 نقد و بررسی)
ازمیر / ترکیه
رتبه در ازمیر 5 از 24 رستوران
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
دونر باشکان

دونر باشکان

Başkan Doner $ ارزان
4.2
(از 1 نقد و بررسی)
ازمیر / ترکیه
رتبه در ازمیر 9 از 24 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کافه منان پاستانسی

کافه منان پاستانسی

Mennan Pastanesi $ ارزان
4.7
(از 1 نقد و بررسی)
ازمیر / ترکیه
رتبه در ازمیر 2 از 24 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران کومروکو زاده

رستوران کومروکو زاده

Kumrucu Zade Restaurant $ ارزان
3
(از 1 نقد و بررسی)
ازمیر / ترکیه
رتبه در ازمیر 19 از 24 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران توپکاپی

رستوران توپکاپی

Topkapi Restaurant $ ارزان
4
(از 1 نقد و بررسی)
ازمیر / ترکیه
رتبه در ازمیر 11 از 24 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کافه فریدا

کافه فریدا

Frida Cafe $$$ گران
4.7
(از 1 نقد و بررسی)
ازمیر / ترکیه
رتبه در ازمیر 2 از 24 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
برگر کینگ

برگر کینگ

Burger King (Forum Bornova Branch) $$ اقتصادی
5
(از 1 نقد و بررسی)
ازمیر / ترکیه
رتبه در ازمیر 1 از 24 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران سوئیس هتل

رستوران سوئیس هتل

Hotel Swiss Restaurant $$$ گران
4.2
(از 1 نقد و بررسی)
ازمیر / ترکیه
رتبه در ازمیر 9 از 24 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران تاووک دونیاسی

رستوران تاووک دونیاسی

Tavuk Dunyasi Restaurant $$ اقتصادی
4.3
(از 2 نقد و بررسی)
ازمیر / ترکیه
رتبه در ازمیر 5 از 24 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
کافه استارباکس(شعبه ازمیر)

کافه استارباکس(شعبه ازمیر)

Starbucks Cafe (Izmir Branch) $$ اقتصادی
3.8
(از 2 نقد و بررسی)
ازمیر / ترکیه
رتبه در ازمیر 15 از 24 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
رستوران اگه بیی

رستوران اگه بیی

Egebeyi Restaurant $$$ گران
4
(از 1 نقد و بررسی)
ازمیر / ترکیه
رتبه در ازمیر 11 از 24 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران هانه

رستوران هانه

Hane Restaurant $$ اقتصادی
4.2
(از 2 نقد و بررسی)
ازمیر / ترکیه
رتبه در ازمیر 8 از 24 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
رستوران بیگ شفز (شعبه ازمیر)

رستوران بیگ شفز (شعبه ازمیر)

Big Chefs Restaurant(Izmir Branch) $$ اقتصادی
4.5
(از 1 نقد و بررسی)
ازمیر / ترکیه
رتبه در ازمیر 7 از 24 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران کنیالی احمت اوستا

رستوران کنیالی احمت اوستا

Konyali Ahmet Usta Restaurant $$ اقتصادی
3.2
(از 1 نقد و بررسی)
ازمیر / ترکیه
رتبه در ازمیر 17 از 24 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
تاواجی رجب اوستا

تاواجی رجب اوستا

Tavaci Recep Usta $$ اقتصادی
4
(از 1 نقد و بررسی)
ازمیر / ترکیه
رتبه در ازمیر 11 از 24 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بالیکچی حسن

بالیکچی حسن

Balikci Hasan
4.7
(از 1 نقد و بررسی)
ازمیر / ترکیه
رتبه در ازمیر 2 از 24 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده