رستوران های پاریس

0
کباب نباب

کباب نباب

Nabab Kebab $$$ گران
3.7
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 6 از 64 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
برگر و فرایز (بلوار سن ژرمن)
5
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 2 از 64 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
چز لی لبنانی

چز لی لبنانی

Chez le Libanais $$$ گران
4
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 4 از 64 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
استار باکس

استار باکس

Starbucks $$$ گران
4
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 4 از 64 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
برگر کینگ

برگر کینگ

Burger King $$ اقتصادی
3.7
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 6 از 64 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مک دونالد شانزلیزه

مک دونالد شانزلیزه

McDonalds - Champs Elysees $$$ گران
3.7
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 6 از 64 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران آنتروکوت دو پاریس

رستوران آنتروکوت دو پاریس

L'Entrecote de Paris Restaurant
5
(از 2 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 1 از 64 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
رستوران گوستو ایتالیا
3.5
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 9 از 64 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کافه ل دو ماگو

کافه ل دو ماگو

Cafe Les Deux Magots $$$ گران
2.3
(از 2 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 10 از 64 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
قنادی لدوغه

قنادی لدوغه

Ladurée $ ارزان
0
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 11 از 64 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
رستوران لاکرون در (پاریس)

رستوران لاکرون در (پاریس)

La Couronne d'Or Paris $$ اقتصادی
0
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 11 از 64 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
وپیانو چامپس الیسیز

وپیانو چامپس الیسیز

Vapiano Champs-Elysees
0
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 11 از 64 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
رستوران کامیک

رستوران کامیک

Comice Restaurant
0
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 11 از 64 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کافه دوفلوق

کافه دوفلوق

de Flore cafe
4.7
(از 1 نقد و بررسی)
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 3 از 64 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران لاسکین تلم

رستوران لاسکین تلم

La Scene Theleme $$$ گران
0
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 11 از 64 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
رستوران لهومیج

رستوران لهومیج

L'Hommage $$ اقتصادی
0
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 11 از 64 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
رستوران لوکپیه لو

رستوران لوکپیه لو

Le Cappiello $$ اقتصادی
0
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 11 از 64 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
رستوران پیق گقنیه

رستوران پیق گقنیه

Pierre Gagnaire $$$ گران
0
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 11 از 64 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
رستوران سوشی بی پقی

رستوران سوشی بی پقی

Sushi-B Paris $$$ گران
0
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 11 از 64 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
رستوران آلیانس

رستوران آلیانس

Alliance $$$ گران
0
پاریس / فرانسه
رتبه در پاریس 11 از 64 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده