رستوران های ویتنام

0
جیانگ کافه

جیانگ کافه

Giang Cafe $ ارزان
3.6
(از 2 نقد و بررسی)
هانوی / ویتنام
رتبه در هانوی 6 از 6 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
کینگ روتی
4.2
(از 1 نقد و بررسی)
هانوی / ویتنام
رتبه در هانوی 1 از 6 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کافه کوی نها

کافه کوی نها

Que Nha Cafe $$ اقتصادی
3.7
(از 1 نقد و بررسی)
هوی آن / ویتنام
رتبه در هوی آن 3 از 3 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
فست فود برگر کینگ (شعبه هوشی مین)

فست فود برگر کینگ (شعبه هوشی مین)

Burger King Fast Food(Ho Chi Minh Branch) $$ اقتصادی
3.2
(از 1 نقد و بررسی)
شهر هوشی مین / ویتنام
رتبه در شهر هوشی مین 3 از 3 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
کافه کنگ

کافه کنگ

Cong Caphe $$ اقتصادی
4
(از 1 نقد و بررسی)
شهر هوشی مین / ویتنام
رتبه در شهر هوشی مین 1 از 3 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران ریسوتو

رستوران ریسوتو

Risotto Restaurant
4.2
(از 1 نقد و بررسی)
هوئه / ویتنام
رتبه در هوئه 1 از 1 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران کینگ کباب

رستوران کینگ کباب

King Kebab Restaurant $$ اقتصادی
4
(از 1 نقد و بررسی)
شهر هوشی مین / ویتنام
رتبه در شهر هوشی مین 1 از 3 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران رایز دروم

رستوران رایز دروم

Rice Drum Restaurant $$ اقتصادی
4.2
(از 1 نقد و بررسی)
هوی آن / ویتنام
رتبه در هوی آن 1 از 3 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
فست فود شف برگر

فست فود شف برگر

Chef Burger Fast Food $$ اقتصادی
4
(از 1 نقد و بررسی)
هوی آن / ویتنام
رتبه در هوی آن 2 از 3 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران ترام انه

رستوران ترام انه

Tram Anh Restaurant $ ارزان
3.5
(از 1 نقد و بررسی)
دانانگ / ویتنام
رتبه در دانانگ 1 از 1 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران نودل اند رول

رستوران نودل اند رول

Noodle and Roll Restaurant $$ اقتصادی
4
(از 1 نقد و بررسی)
هانوی / ویتنام
رتبه در هانوی 3 از 6 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران سوی ین

رستوران سوی ین

Xoi Yen Restaurant $$ اقتصادی
4
(از 1 نقد و بررسی)
هانوی / ویتنام
رتبه در هانوی 3 از 6 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران بامی برد

رستوران بامی برد

Bami Bread Restaurant $ ارزان
4
(از 1 نقد و بررسی)
هانوی / ویتنام
رتبه در هانوی 3 از 6 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران چا کا تانگ لانگ

رستوران چا کا تانگ لانگ

Cha Ca Thang Long Restaurant $$ اقتصادی
4.2
(از 1 نقد و بررسی)
هانوی / ویتنام
رتبه در هانوی 1 از 6 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده