Close
رستوران هتل صدف
پوریا اقتداری
نقدها:
گزارش
خوب و قابل قبول
توصیه شده توسط کاربر

من به واسطه یک ماموریت به این شهر رفتم و یک شب برای صرف شام به رستوران این هتل دعوت شدیم. برای شام استیک گوشت انتخاب کردیم که طعم گوشت و میزان پخته بودنش رو دوست داشتم دورچین غذا هم خوب بود. رستوران فضای معمولی داشت و برخورد پرسنل خیلی خوب بود.

#تایسیز

نوع سفر:
تاریخ سفر: