Close
پارک ویکتوری و تندیس مادر ارمنستان
فرزانه امینی زاده
نقدها:
گزارش
مادر ارمنستان
توصیه شده توسط کاربر

مجسمه مادر ارمنستان(هاختاناکی ایگی) یک مجسمه بزرگ که نماد پیروزی و شادی هستش در پارک پیروزی شهر ایروان واقع شده که از همه جاهای شهر قابل دیدنه. این مجسمه ۲۲ متره و با پایه طول آن به ۵۱ متر میرسه که قسمت پایه به موزه وزارت دفاع تبدیل شده و تاریخ جنگ های کشور رو به نمایش میده.در گذشته که ارمنستان مستعمره شوروی بوده روی این پایه مجسمه استالین قرار داشته که بعداز فوتش و محکوم شدن مکتب فکریش تمام مجسمه هاش جمع آوری شد و ۵ سال بعداز اون مجسمه مادر ارمنستان اینجا قرار گرفت ، این مجسمه با شمشیر بزرگ در دست و زره جلوی پا به عنوان محافظی برای ارمنستان هست.# تایسیز

نوع سفر:
تاریخ سفر: