Close
سد دز
Mostafa
نقدها:
گزارش
سد دز
توصیه شده توسط کاربر

یکی از استراتژیک ترین و قدیمیترین سدهای کشوره که در نزدیکی شهر اندیمشک و در لابلای کوه ها روی رودخانه دز بنا شده است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: