جاذبه های استان خوزستان

5
از 1 رای
خانه سفال دزفول

خانه سفال دزفول

Dezful Sofal House
3.3
(از 3 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 27 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
حمام کرناسیون
4
(از 5 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 23 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
بازار کهنه دزفول
3.8
(از 5 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 26 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
قنات قمش چوقابفون

قنات قمش چوقابفون

Choghabafun Subterranean Canal
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 12 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
پل قدیم دزفول (پل رومی ، پل اندامش)
4
(از 5 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 23 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
قلعه شوش

قلعه شوش

Shush Castle
4.3
(از 8 نقد و بررسی)
شوش / ایران
رتبه در شوش 4 از 14 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
پل هشتم کابلی (پل غدیر اهواز)
3.5
(از 7 نقد و بررسی)
اهواز / ایران
رتبه در اهواز 20 از 93 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
کاخ آپادانا شوش

کاخ آپادانا شوش

Shush Apadana Castle
4.2
(از 8 نقد و بررسی)
شوش / ایران
رتبه در شوش 6 از 14 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
موزه شوش

موزه شوش

Susa Museum
5
(از 8 نقد و بررسی)
شوش / ایران
رتبه در شوش 2 از 14 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
آرامگاه دانیال نبی
4
(از 7 نقد و بررسی)
شوش / ایران
رتبه در شوش 7 از 14 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
چغازنبیل

چغازنبیل

Chogha Zanbil
4.9
(از 20 نقد و بررسی)
شوش / ایران
رتبه در شوش 1 از 14 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 20 رای
مشاهده
پل بند لشکر

پل بند لشکر

Lashkar Bridge
5
(از 1 نقد و بررسی)
شوشتر / ایران
رتبه در شوشتر 2 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
قلعه سلاسل

قلعه سلاسل

Salasel Castle
3.7
(از 4 نقد و بررسی)
شوشتر / ایران
رتبه در شوشتر 9 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
خانه مستوفی  (رستوران موزه مستوفی)
4.4
(از 5 نقد و بررسی)
شوشتر / ایران
رتبه در شوشتر 5 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
نهر داریون

نهر داریون

Darioon Creek
4
(از 3 نقد و بررسی)
شوشتر / ایران
رتبه در شوشتر 7 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 67٪ از 3 رای
مشاهده
آبشار و سازه های آبی شوشتر (آسیاب های سیکا)
4.7
(از 22 نقد و بررسی)
شوشتر / ایران
رتبه در شوشتر 1 از 28 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 22 رای
مشاهده
دشت سوسن

دشت سوسن

Susan Plain
5
(از 3 نقد و بررسی)
ایذه / ایران
رتبه در ایذه 1 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
دریاچه شهیون
4
(از 1 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 13 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آسیاب های آبی دزفول
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 25 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
خانه تیز نو
3.5
(از 4 نقد و بررسی)
دزفول / ایران
رتبه در دزفول 28 از 55 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده