Close
مرکز خرید ابن بطوطه
احمد کتری زاده
نقدها:
گزارش
بازار ابن بطوطه دبی
توصیه شده توسط کاربر

این بازار در دبی قرار دارد این مدل پاساژ سربسته هستش،ابن بطوطه جهانگرد عرب زبان میباشد وخود این بازار از قسمتها تشکیل شده و هر قسمت مدل هنر همان کشور مثلا مصر،هند،پارس و غیره و بازاری بسیار شیک و با هنرمندی بسیار جالب
#تایسیز#

نوع سفر:
تاریخ سفر: