Close
کاخ دولما باغچه
نادر
نقدها:
گزارش
کاخی زیبا
توصیه شده توسط کاربر

پارک دولما باغچه مشرف بر تنگه دریای مرمره و ما بین اسکله های کاباتاش و بشیکتاش قرار گرفته است. از هر دوی این اسکله ها با پای پیاده می توان به این کاخ زیبا رسید. این کاخ یادگار دوران حکومت عثمانی است و برای مردم ترکیه از آن جهت هم حایز اهمیت است که آتاتورک در این محل درگذشته است و ساعت ها بر روی زمان مرگ وی از حرکت باز ایستاده شده اند.
برای ورود به این کاخ ما اول صبح مراجعه کردیم.هنوز نیم ساعتی به زمان شروع بازدید این کاخ که ساعت 9 بود باقی مانده بود. بلیت ورودی به این کاخ 60 لیر است. در مقابل کاخ سربازی که مثل یک مجسمه ایستاده است دیده می‌شود و حتی این سرباز تلاش می کند که پلک هم نزند. بازار عکس با این سرباز داغ است و صف دارد. ورود به کاخ هم به صورت بازدید گروهی است و با لیدر ترک زبان یا انگلیسی زبان مقدور است. عکس برداری از داخل کاخ هم ممنوع هست. در ورد به کاخ یک لوستر بزرگ کریستال خودنمایی می کند. این کاخ علاوه بر این که محل تشریفات بوده است، محل اسکان خانواده پادشاهان عثمانی هم هست و قسمتی از کاخ به عنوان حرمسرا و اندرونی بوده است.
نمای بیرونی کاخ و همچنین دروازه ای که مشرف به تنگه بغاز هست مناظر زیبایی دارد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: