Close
موزه ی آب یزد
Nedajrg
نقدها:
گزارش
موزه آب يزد
توصیه شده توسط کاربر

موزه آب:
با توجه به قرار گرفتن در اقلیم کویری، آب یک منبع مهم و با ارزش در شهر یزد حساب می شود. پس تعجبی ندارد که در یکی از خانه های قدیمی و مهم این شهر موزه آب برپا شود. در خانه تاریخی کلاهدوزها این موزه مورد توجه گردشگرهاست.خانه کلاهدوز توسط علی اکبر کلاهدوز یکی از بازرگانان قاجار ساخته شد. در این موزه عکسهایی از قناتهای شهر، مقنی ها، انواع ظروف و وسایل کشیدن آب از چاه و حمل ّ و اسناد چه ها و وقف آنها دیده می شود.

نوع سفر:
تاریخ سفر: