Close
پارک ویکتوری و تندیس مادر ارمنستان
بهار قادری
نقدها:
گزارش
مجسمه مادر يروان
توصیه شده توسط کاربر

در طی تمام مدت 70سالی که ارمنستان مستعمره شوروی سابق بود، مجسمه استالین در این مکان قرار داشت. سرانجام در سال ۱۹۶۲این مجسمه با مجسمه مادر امروزی جایگزین شد. به دلیل موقعیت این مجسمه در ارتفاع و روی تپه تقریبا از تمام قسمت های شهر یروان قابل دیدن است و به عنوان سمبل حفاظت از این شهر در نظر گرفته می شود.
این مجسمه به یادبود زن شجاعی به نام سوسه مایریک ساخته شده است که به عنوان سمبل حس مادرانه و نگرانی‌ در مورد خاک ارمنستان به او لقب مادر داده اند.
او در تمام طول جنگ با نیروهای چریی با اسلحه به دست گرفتن پا به پای شوهرش جنگید. همچنین در کنار این مجسمه ، قبر یک سرباز گمنام نیز وجود دارد که آتشی روی آن روشنه که سمبلی ابدی برای جانباختان جنگه.
طول خود مجسمه 22 متر که با احتساب پایه ای که روش قرار گرفته به 51 متر میرسه. جنس مجسمه از مس و پایه ی آن از سنگ بازالت ساخته شده.

نوع سفر:
تاریخ سفر: