Close
رستوران حوریا
Rozhin
نقدها:
گزارش
رستوران حوریا

رستوران حوریا از رستوران های قدیمی شهر بابل است. برای صرف ناهار به این رستوران رفتیم محیط داخلی خوب و تمیزی داشت سفارش ما جوجه کباب و کباب نیم متری حوریا بود. قبل از اماده شدن سفارش تصورمان از کباب نیم متری حوریا کبابی در ظرف بزرگ و طولانی بود اما بعد از امدن سفارش تصوراتمان فروریخت!!! چون کباب را بصورت تا خورده روی بشقاب قرار داده بودند و تزیین یا شکل خاصی هم نداشت! در مجموع طعم کباب و جوجه کباب معمولی و خوب بود. قیمت غذاها هم با توجه به کیفیت کمی بالا بود.

نوع سفر:
تاریخ سفر: