Close
موزه ی آب یزد
نیلوفر ورزش نژاد
نقدها:
گزارش
موزه ای برای اهمیت نقش آب
توصیه شده توسط کاربر

این موزه در نزدیکی میدان امیر چخماق یزد قرار گرفته است.
خانه کلاهدوزها، یکی از بناهای عصر قاجار است که امروزه به موزه آب تبدیل شده است. این موزه، برای نشان دادن اهمیت آب در بین مردمان سخت کوش منطقه ای خشک و کویری تاسیس شده است.
بنای این موزه، بسیار زیباست و شامل چندین بخش می شود: پایاب، اقامتگاه تابستانه، اتاق های محل سکونت ساکنان قدیم عمارت و پشت بام خانه که به چاه خانه معروف است.
این عمارت پنجره های ارسی بسیار زیبایی دارد و حوضی که در وسط یکی از اتاق های تابستانه قرار گرفته، نشانه ای دیگر از هوشمندی معماران ایرانی است.
در بخش موزه، اسناد دست نویس و قدیمی از تقسیم و توزیع آب و ادوات مربوط به اینکار وجود دارد. وقف نامه های موجود در این بخش هم بسیار جالب است. این مدارک نشان می دهد که آب، برای مردمان این سرزمین آنقدر اهمیت داشته است که حتی برای آن وقف نامه ها و وصیت نامه تنظیم می شده است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: