Close
غار باتو
Miss explorer
نقدها:
گزارش
Batu cave
توصیه شده توسط کاربر

يكي از معروفترين جاذبه هاي شهر كوآلالامپور batu cave است كه از چندين معبد هندي و غاري تشكيل شده است كه ورودي آن مجسمه بزرگ مورگان است، براي رفتن به اين منطقه كه خارج از كوآلالامپور است ميتوانيد از kl central قطارهاي مخصوص را سوار شويد بعد از حدود ٤٥ دقيقه به اين منطقه ميرسيد، از ورودي منطقه دست فروش هاي هندي در حال فروش مجسه ها و زيورآلات ميباشند، تا رسيدن به پلكان اصلي ٣ معبد وجود دارد ، بالا رفتن از پله ها با شيب زياد و جمعيت كار آساني نيست چون ميمون ها هم در سرتا سر مسير آماده نزديك شدن به شما براي خوراكي و يا گرفتن كيف شما هستند، بالا پلكان واردي غار وجود دارد كه از مجسمه ها و معبد تشكيل شده است و هندو ها مشغول مراسم ها خاص خودشان هستند، البته اين معبد يكي از اصلي ترين مراكز مراسم تايپوسم هندو ها در مالزي است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: