Close
تنگه چاهکوه
زهرا طوسی
نقدها:
گزارش
تنگه چاهکوه
توصیه شده توسط کاربر

این تنگه یکی از جاذبه های دیدنی و بخشی از ژئوپارک قشم است که به ثبت یونسکو رسیده و احتمالا دلیل نام گذاری، وجود 4 حلقه چاه در ابتدای تنگه میباشد. با توجه به گرم و خشک بودن منطقه، این چاهها برای ذخیره آب باران بسیار مهم تلقی میشده است. چاهکوه دره ای به عمق 100 متر است که از فرسایش سنگهای رسوبی بوجود آمده. تمامی صخره های موجود در دره پر از شیار و حفر ه های زیبایی هستند که هر کدام شکل خاصی را دارند. این تنگه از دو دره عمود بر هم تشکیل شده که در ابتدای ورود، دهانه عریض بوده و کم کم در طی مسیر از عرض دره کاسته میشود. بعضی از تصاویر توسط همسفران گرفته شده است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: