Close
پارک ویکتوری و تندیس مادر ارمنستان
ساره سلطانپور
نقدها:
گزارش
مام ارمنستان
توصیه شده توسط کاربر

داستان مجسمه‌ی مادر ارمنستان(هاختاناکی ایگی) به قرن بیستم برمی‌گردد، یک مجسمه‌ی عظیم که نمادی از پیروزی و شادی است و در پارک پیروزی ایروان واقع شده و از تمام نقاط شهر قابل مشاهده است.این مجسمه با ۲۲ متر ارتفاع یکی از بزرگترین مجسمه‌های ایروان است. مجسمه از مس و پایه ی آن از بازالت ساخته شده است.مجسمه ی مادر ارمنستان، با شمشیر عظیمی در دستانش و محافظی که مقابل پایش نمادی از صلح است و ارتفاع زیاد آن ( در کل ۵۱متر) مانند محافظی برای شهر ایروان است.در کنار این یادبود، قبر یک سرباز گمنام نیز وجود دارد که سمبلی ابدی برای قربانیان جنگ است.لازم به ذکر است قبل از انقلاب شوروی مجسمه استالین روی این پایه سنگی قرار داشته است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: