Close
سنگ نگاره آنوبانینی
ادریس بهرام پور
نقدها:
گزارش
سنگ نگاره آنوبانی نی
توصیه شده توسط کاربر

نقش برجسته آنوبا نی نی یکی از نقش‌برجسته‌های متعلق به یکی از چهار عنصر قومی زاگرس نشین در هزارهٔ سوّم پ.م. بنام لولوبی یان است. نقش برجسته در نزدیکی و تقریبا حومه شهر سرپل ذهاب در استان کرمانشاه قرار دارد و در حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد تراشیده شده‌است.
در روز بازدید ما راهنمایی از میراث فرهنگی و گردشگری هم حضور داشتند که توضیحات بسیار جالب و جذابی در مورد منطقه و این سنگ نگاره بیان کردند که واقعا جالب و جذاب بود.
هیچ وجه ورودی نداشت و اینجا الان تقریبا در داخل شهر قرار گرفته است.
بازدید کننده اندکی از اینجا وجود داشت و حدود نیم ساعتی را پای صحبت های راهنمای میراث فرهنگی و تماشای سنگ نگاره بودیم.
فروردین 98

نوع سفر:
تاریخ سفر: