جاذبه های استان کرمانشاه

0
شهر نودشه

شهر نودشه

Nodesheh City
4
(از 1 نقد و بررسی)
پاوه / ایران
رتبه در پاوه 6 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای هجیج

روستای هجیج

Hajij Village
4.7
(از 4 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 9 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
سد داریان
4
(از 2 نقد و بررسی)
پاوه / ایران
رتبه در پاوه 9 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
پارک شهید کاظمی - کومه کال
4
(از 1 نقد و بررسی)
پاوه / ایران
رتبه در پاوه 6 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بام پاوه

بام پاوه

Bame Paveh
4
(از 1 نقد و بررسی)
پاوه / ایران
رتبه در پاوه 6 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازارچه مرزی پاوه
3.6
(از 5 نقد و بررسی)
پاوه / ایران
رتبه در پاوه 11 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 80٪ از 5 رای
مشاهده
روستای نسمه

روستای نسمه

Nosmeh village
4
(از 2 نقد و بررسی)
پاوه / ایران
رتبه در پاوه 9 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
باز غار قوری قلعه

باز غار قوری قلعه

Ghori Ghaa Cave Market
4
(از 1 نقد و بررسی)
روانسر / ایران
رتبه در روانسر 3 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
غار قوری قلا (قوری قلعه)
4.8
(از 10 نقد و بررسی)
روانسر / ایران
رتبه در روانسر 1 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 10 رای
مشاهده
بازار سنتی کرمانشاه

بازار سنتی کرمانشاه

Kermanshah Traditional Market
5
(از 1 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 15 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازارچه مرزی جوانرود
3
(از 1 نقد و بررسی)
جوانرود / ایران
رتبه در جوانرود 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
تکیه بیگلر بیگی

تکیه بیگلر بیگی

Tekyeh Biglarbeygi
4.7
(از 7 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 5 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
موزه پارینه  سنگی زاگرس
4.1
(از 6 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 32 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
تکیه معاون الملک

تکیه معاون الملک

Moaven Almalek Tekiye
4.7
(از 11 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 2 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 11 رای
مشاهده
روستای سراب شاه حسین

روستای سراب شاه حسین

Sarabe Shah Hossin Village
3
(از 1 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 34 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجتمع تفریحی سراب سنقر

مجتمع تفریحی سراب سنقر

Sarab Sonqor Recreational Complex
4
(از 1 نقد و بررسی)
سنقر / ایران
رتبه در سنقر 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای خانقاه

روستای خانقاه

Khaneqah Village
5
(از 3 نقد و بررسی)
پاوه / ایران
رتبه در پاوه 1 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
سراب گزنهله

سراب گزنهله

Sarabe Gaznahle
4
(از 1 نقد و بررسی)
سنقر / ایران
رتبه در سنقر 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پل چهر

پل چهر

Chehr Bridge
3
(از 1 نقد و بررسی)
کرمانشاه / ایران
رتبه در کرمانشاه 34 از 136 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آسیاب آبی حوزه لاره
4
(از 1 نقد و بررسی)
نوسود / ایران
رتبه در نوسود 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده