Close
قلعه پرتغالی های قشم
shahrzad
نقدها:
گزارش
قلعه پرتغالی ها
توصیه شده توسط کاربر

قلعه پرتغالی های هرمز به جا مانده از پانصد سال پیش که در ضلع شمالی این جزیره ودر ساحل دریا قراردارد ومهم ترین قلعه باقی مانده از روزگار تسلط پرتغالی ها بر سواحل و جزایر خلیج فارس است. این قلعه به فرمان الغونسو آلبرکرک دریا نورد پرتغالی درسال هزارو پانصدو هفت میلادی درمحلی موسوم به مونا احداث شد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: