Close
تنگه چاهکوه
هانا صالحی
نقدها:
گزارش
تنگه چاهکوه
توصیه شده توسط کاربر

زیباترین اثر طبیعی و دیدنی قشم از نظر من تنگه چاهکوه است که از قشم ۷۰کیلومتر فاصله دارد و بازدید رایگان است و حدود ۴۰دقیقه پیاده روی دارد و زمان لازم برای بازدید ۲ساعت است .در اثر باد و فرسایش خاک اشکال بسیار زیبا و دیدنی در این شکاف از کوه درست شده است که انسان از دیدنشان سیر نمیشود.در بعضی قسمتها ارتفاع دیوارها زیاد و فضلی شکاف تنها به اندازه عبور یک نفر است .در ابتدای مسیر چند دکه هست حتما آب تهیه کنید چون داخل تنگه آب در دسترس نیست با توجه مسیر پیاده روی و گرمای هوا

نوع سفر:
تاریخ سفر: