Close
رستوران زیتون
مریم
نقدها:
گزارش
رستوران زیتون
توصیه شده توسط کاربر

در جاده اصلی رودبار به رشت قرار دارد برخلاف ظاهر رستوران محلی که به رستوران اختصاص داده شده ظرفیتش کم است و نهایتا سی نفر گنجایش داشت کیفیت غذا بد نبود ولی مقدار آن خیلی کم و باتوجه به حجم غذا قیمت نیز گران به نظر می آمد متاسفانه شهر رودبار از لحاظ رستوران ضعیف می باشد و بهتر است در مسافرت طوری مسافت را تنظیم کرد که وقت غذا در این شهر توقف نکرد

نوع سفر:
تاریخ سفر: