Close
قلعه پرتغالی های قشم
منصوره اسکندری
نقدها:
گزارش
قلعه پرتقالی ها

قلعه پرتقالی ها در خیلی از مناطق جنوب وجود دارد . و اما قلعه پرتقالی های قشم یک مخروبه که کاملا مشخص که اصلا رسیدگی نشده با یک نگهبان و بدون هیچ گونه توضیح و یا لیدر و با حتی نوشته فکر کنم قیمت بلیط ۳ هزار تومن بود ولی خیلی جالب نبود.

نوع سفر:
تاریخ سفر: