Close
مرکز خرید ابن بطوطه
محسن خرمایی
نقدها:
گزارش
مرکز خرید و تاریخ
توصیه شده توسط کاربر

مرکز خرید ابن بطوطه به یاد ابن بطوطه جهانگرد معروف ساخته شده است. در این مرکز خرید هر سالن نماد یک کشور است و مطابق با فرهنگ و معماری آن کشور ساخته شده است.
حتی اگر قصد خرید هم ندارید من پیشنهاد میکنم حتماً سری به این مرکز خرید بزنید و در دل تاریخ کشورهای مختلف سفر کنید.
در راهروهای زیبای ابن بطوطه فروشگاه های مختلف و فودکورت هم وجود دارد که میتوانیددر این مرکز خرید بچرخید و لذت ببرید.
در این مرکز سالن ایران نیز وجود دارد که با کاشی کاری های آبی رنگ و زیبا که نماد هنر دوره اسلامی است تزئین شده است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: