Close
بستنی کوه سبز
nazarian
نقدها:
گزارش
بستنی سنتی با کیفیت خوب
توصیه شده توسط کاربر

بستنی سنتی کوه سبز در روستای کوه سبز مرودشت در مسیر سد درودزن قرار دارد که یکی از بستنی فروشیهای معروف اطراف شیراز به شمار می رود که از کیفیت خوبی برخوردار است. مخصوصا در روزهای تعطیل حسابی شلوغ است . فقط عیب کار این است که با توجه به اینکه زمینهای مقابل بستنی فروشی کشاورزی است بعضیها رعایت نمی کنند و آنجا را با سطل آشغال اشتباه می گیرند!!! و نیز بعضیها حوصله تو صف ایستادن رو ندارن!!!

نوع سفر:
تاریخ سفر: