Close
فست فود برگر کینگ (شعبه هوشی مین)
مریم رجایی
نقدها:
گزارش
برگر کینگ فرودگاه هوشی مین

در مجموع در فرودگاه شهر هوشی مین قیمت همه چیز بسیار گران است. پس سعی کنید در داخل شهر مایحتاجتان را تهیه کنید. برای نهار ما به غرفه برگر کینگ مراجعه کردیم و یک پکیج سفارش دادیم. کیفیت غذا خوب بود و اینترنت رایگان نیز داشت اما حجم غذا کم بود. هزینه فاکتور ما حدود 95 هزار تومان شد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: