Close
بنای قدم امام رضا
فاطمه خرقه پوش
نقدها:
گزارش
#بنای_قدمگاه
توصیه شده توسط کاربر

#بنای_قدمگاه در #نیشابور البته نرسیده به شهر #نیشابور و در جاده مشهد به نیشابور در #شهر_قدمگاه میباشد. این بنا همانند تمامی بناهای عصر صفوی در ایران میباشد ، بنایی گنبد دار و هشت ضلعی در حیاطی چهار باغی که پوشیده شده از درختان بلند و گل های زینتی میباشد. دلیل نامگذاری این مکان به قدمگاه این است که زمانی که امام هشتم از مدینه به مرو میرفتند در بین راه از این مکان گذشتند و از آن زمان این جا را قدمگاه مینامند . سنگ سیاه رنگی بر دیوار بنا نصب شده که جا فرورفتگی دو پا وجود دارد که مردم عامی بر این باورند که جای پای امام هشتم میباشد اما حقیقتش این است که دوستداران امام به دلیل عبورشان از نیشابور به یادگار این نقش را بر سنگ کرده اند. بنای قدمگاه در محوطه ای بسیار بزرگ و سرسبز و پر از درختان و نهر آب روان قرار دارد که علاوه بر جنبه مقدس بودنش به دلیل خوش آب و هوا بودن و سرسبزی اش گردشگران زیادی به این مکان می آیند. این بنا شامل دو کاروانسرا و آب انبار و چاپارخانه و گرمابه بوده است که در حال حاضر فقط یکی از کاروانسراها و گرمابه اش موجود میباشد. تقریبا یک ساعت بازدید از این مکان به زمان نیاز دارد و بازدید از آن نیز رایگان میباشد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: