Close
غار رامایانا
Nedajrg
نقدها:
گزارش
غار رامايانا
توصیه شده توسط کاربر

پشت مجسمه هانومان غاری وجود دارد که در ورودی آن مجسمه بزرگی از خدای هند به نام راما قرار گرفته است. داخل غار پر است از مجسمه هایی که داستان زندگی راما از تولد تا ازدواج با سیتا و جنگهایش و همراهی پادشاه میمونها هانومان را نشان می دهند. بازدید از غار رایگان است و اگر علاقه مند به داستانهای اساطیری هند باشید دیدن داستان زندگی راما در کنار بازدید از باتو کیو خالی از لطف نیست.

نوع سفر:
تاریخ سفر: