Close
مینی گلف مزرعه قوها
نادر
نقدها:
گزارش
مینی یعنی کوچک!
توصیه شده توسط کاربر

در بخش جنوبی مِیز یا همان هزار تو مجموعه مزرعه قوها دو زمین کوچک برای مینی‌گلف در نظر گرفته شده است. استفاده از زمین مینی‌گلف جز خدماتی است که به صورت رایگان به مسافرین این مجموعه ارایه می‌شود. این بخش برای مسافرینی که همراه خود کودک خردسال دارند می‌تواند جالب باشد. هر چند این بازی در تمام سنین قابل انجام است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: