Close
روستای ونایی
shahrzad
نقدها:
گزارش
روستای ونایی
توصیه شده توسط کاربر

یکی از روستاهای شهر بروجرد است. روستای قشنگ سرسبز وپرآبی بود واهالی آن مردمی خونگرم بودند. از وسط روستا آب زلال زیادی عبورمیکرد. طبیعت وآب وهوای ونایی عالی است والبته بعضی از جاهای این روستا برای عبور ماشین مشگل بود بعضی کوههای این روستا هنوز برف داشت.

نوع سفر:
تاریخ سفر: