جاذبه های بروجرد

0
روستای دره مراد

روستای دره مراد

Dare Morad Village
0
(از 1 نقد و بررسی)
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 12 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای تپه مولا
0
(از 1 نقد و بررسی)
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 12 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تپه چغا

تپه چغا

Choqa hill Promenade
4
(از 1 نقد و بررسی)
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 7 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
قایق سواری در چغا تپه
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 6 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستای ونایی
5
(از 3 نقد و بررسی)
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 1 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
سراب سفید ونایی
5
(از 2 نقد و بررسی)
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 2 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
آبشار چغا تپه

آبشار چغا تپه

Chogha Tapeh Waterfall
4
(از 1 نقد و بررسی)
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 7 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک چغا تپه

پارک چغا تپه

Chogha Tapeh Park
4
(از 2 نقد و بررسی)
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 11 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
بام بروجرد

بام بروجرد

Bame Borujerd
5
(از 2 نقد و بررسی)
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 2 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
جاده روستای ونایی
5
(از 1 نقد و بررسی)
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 4 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار روستای ونایی
5
(از 1 نقد و بررسی)
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 4 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه مردم شناسی بروجرد

موزه مردم شناسی بروجرد

Borujerd Anthropology Museum
4
(از 1 نقد و بررسی)
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 7 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رودخانه شیش پیر
4
(از 1 نقد و بررسی)
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 7 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار میدان بروجردی

بازار میدان بروجردی

Boroujerdi Square Market
0
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 14 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مسجد آیت الله بروجردی

مسجد آیت الله بروجردی

Ayatollah Borujerdi Mosque
0
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 14 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای دره بیداد علیا

روستای دره بیداد علیا

Darreh Bidade Olya Village
0
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 14 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای سواران دره سفلی

روستای سواران دره سفلی

Savaran Darrehye Sofla Village
0
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 14 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای شاه ویران بالا
0
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 14 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای دره بیداد سفلی

روستای دره بیداد سفلی

Darreh Bidad-e Sofla Village
0
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 14 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای محسن ابن علی

روستای محسن ابن علی

Mohsen Ebn-e Ali Village
0
بروجرد / ایران
رتبه در بروجرد 14 از 47 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده