Close
آب انبار رستم گیو
Ehsantrips
نقدها:
گزارش
آب انباری با چهار بادگیر
توصیه شده توسط کاربر

بعد از بازدید آتشکده، از کوچه بغلی آن وارد محله زرتشتیان شده و قدم زنان از کوچه های تنگ و باریک عبور کرده و از کنار این آب انبار در بلوار بسیج بیرون آمدم. آب انبار در حاشیه بلوار و با ۴ بادگیرش خودنمایی می کند. در شهری مثل یزد که در منطقه کم آب و کویری واقع شده، آب انبار نقش مهمی داشته و این آب انبار نیز در حدود ۸۰ سال پیش به همت رستم گیو، نماینده زرتشتیان در مجلس، بنا شده است. آب انبار دو دهنه دارد که یکی مختص زرتشتیان و دیگری نیز برای مسلمانان بوده است. نوع معماری و داخل آن نیز شبیه همه آب انبارهاست و شاید زیبایی آن فقط در داشتن بادگیرهاست.

نوع سفر:
تاریخ سفر: