Close
روستای ونایی
Yannar
نقدها:
گزارش
روستای ونایی بروجرد
توصیه شده توسط کاربر

در پونزده کیلومتری شمال غربی بروجرد روستای بسیار زیبا و خوش آب و هوایی وجود داره که برای تفریحات و طبیعت گردی یک و دوروزه در روزهای گرم تابستان بسیار خوش آب و هوا میباشد و دارای جاذبه های فراوانی چون سراب سفید،غار سراب سفید،سراب چله،سراب خسروی میباشد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: