Close
جمز گالری پاتایا
Ehsantrips
نقدها:
گزارش
موزه ای برای آشنایی با ساخت طلا
توصیه شده توسط کاربر

گالری جواهرات GEMS یا جیمز بزرگترین گالری جواهرات در تایلند و یکی از بزرگترین گالری های جهان است. در این مجموعه علاوه بر آشنایی با مراحل مختلف شکل گیری، استخراج فلزهای گران قیمت و همچنین نحوه ساخت آنها آشنا شده و در بخش دیگری نیز می توان از گالری بازدید و خرید کرد. مثل تونل وحشت های شهر بازی، سوار قطارهایی 12 نفره می شویم تا با عبور از یک تونل تاریک مراحل مختلف شکل گیری و استخراج کانی های فلزی را ببینیم. قطار به آرامی حرکت و در بخشهایی از تونل توقف می کرد. چراغها روشن می شدند، صدایی به زبان فارسی درباره آن مرحله از شکل گیری یا استخراج فلزات گرانبها توضیح می داد و دوباره قطار حرکت می کرد. این بخشها به زیبایی بازسازی شده و مخصوصا بخش اول که مربوط به وضعیت شکل گیری کانی های فلزی است، بسیار جالب بود طوری که احساس می کنی انفجارات درون زمین در زمان حال انجام می شود. البته عکاسی از داخل تونل ممنوع است، با این حال من چند عکس گرفتم که با البته تذکر نگهبانان را به همراه داشت! در نهایت قطار دوباره به محل اولیه خود باز می گردد که محل ورود به داخل گالری جواهرات است. در بخشی از گالری نیز کارگران مشغول ساخت و شکل دهی طلا هستند که می توان از نزدیک کار آنها را مشاهده کرد. همچنین در بخش دیگری می توان طلا و جواهرات خریداری کرد و به نظر میرسه طلای تایلند در دنیا معروف است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: