Close
مرکز خرید آگورا
ساره سلطانپور
نقدها:
گزارش
مرکز خرید آگورا
توصیه شده توسط کاربر

یکی از مراکز خرید و تفریح ازمیر آگورا است که در دو قسمت روباز و فضای بسته خدمات ارایه میدهد . در این مرکز خرید انواع برندها و پوشاک، آرایشی، الکتریکی، لوازم منزل و ...به فروش میرسد. همچنین محل بازی کودکان ،سینما و فودکورت نیز در آگورا وجود دارد. در فضای روباز از ساعت ۱۰شب غذا ارائه میشود.

نوع سفر:
تاریخ سفر: