Close
سنگ نگاره آنوبانینی
Yannar
نقدها:
گزارش
سنگ نگاره آنوبانی نی
توصیه شده توسط کاربر

نقش برجسته آنوبانی نی یک نقش برجسته ی بسیار ارزشمند است در شهر سرپل ذهاب که متاسفانه مورد بی مهری فراوان قرار گرفته و در حال حاضر بخشی از یک مدرسه پسرانه میباشد و هیچگونه محافظت و نگهداری ازش صورت نمیگیره و این موضوع خیلی ناراحت کنندس از این بابت که قدمت ۴۸۰۰ ساله داردو واقعا ارزشمنده .سنگ نگاره مربوط به خود آنوبانی نی شاه در برابر ملکه ایستاده و حلقه در دست دارد وبا دست دیگر دو اسیر در بند ایشون قرار داره که صورت ایشون یا بخاطر زلزله یا عوامل دیگه کاملا از بین رفته .در پایین آن هم نوشته ای به خط اکدی(یکی از تمدن های بین النهرین)نوشته شده که اگه کسی این نقش برجسته رو خراب یا مخدوش کنه به نفرین دچار میشه و نسلش بر باد میره.من عاشق این نقش برجسته ام بدلیل زیبایی کوهی که روی اون قرار گرفته و قدمتش که واقعا باعث افتخاره.کاش یکم بها میدادیم به این گنجینه های پیرمون.راحت میتونیدبا گوگل مپ این اثر در حال از بین رفتن رو پیداش کنید و نگهبان و بلیط فروشی هم نداره اما کاملا کوه زیبایی که نقش برجسته روی اون قرار داره هویداس ولی بخاطر فرسایش باید خیلی دقت کنید تا نقش برجسته رو پیدا کنید توی کوه.روی دیوار مدرسه هم که در عکس انتهایی میبینید نقش برجسته رو نقاشی کردن که پادشاه ۹ نفر از دشمنانش رو دربند داره.#سرپل#ذهاب#آنوبانی نی

نوع سفر:
تاریخ سفر: