Close
مسجد سلطان ایوب
Ehsantrips
نقدها:
گزارش
محل تاجگذاری پادشاهان عثمانی
توصیه شده توسط کاربر

مسجد ایوب در منطقه ای به همین نام و در غرب خلیج شاخ طلایی قرار دارد. این مسجد از اولین بناهای اسلامی پس از فتح استانبول است که ساخته شد اما در قرن هجدهم و پس از زلزله مهیب تخریب شد. مسجد در اوایل قرن ۱۹ بدستور سلطان سلیم سوم بازسازی شد.
ابوایوب انصاری از یاران پیامبر اسلام بود که در چند جنگ صدرِ اسلام نیز حضور داشت. در سال ۵۲ هجری سپاه اسلام شهر قسطنطنیه را محاصره کرد که ایوب انصاری نیز در این سپاه حضور داشت و در همین جا درگذشت و به خاک سپرده شد. بعدها در کنار مزار او مسجدی بنا شد و البته قبرستانی نیز در این محل وجود دارد که مربوط به دوره عثمانی است و مدفن بسیاری از شاهزادگان عثمانی. گفته می شود در زمان محاصره استانبول توسط سلطان محمد فاتح، قبر ایوب انصاری بطور سالم کشف می شود که الهام بخش سپاهیان عثمانی برای ادامه محاصره و در نهایت پیروزی بر دولت بیزانس می شود. بعدها که مسجد ایوب بنا شد، این مسجد بطور سنتی تبدیل به محل تاجگذاری پادشاهان عثمانی شد. از این رو این مکان هم از نظر مذهبی و هم سیاسی برای ترکیه اهمیت دارد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: