Close
میدان مردکا
Mohammad Shams
نقدها:
گزارش
میدان مردکا
توصیه شده توسط کاربر

میدان مردکا یا میدان استقلال به همراه ساختمان زیبای سلطان عبدالصمد، مهم ترین میدان شهر کوالالامپور است. در گوشه ای از میدان تصویر تمامی نخست وزیر های مالزی از ابتدا تا کنون نصب شده که جالب توجه است. مهم ترین و زیبا ترین بخش میدان، ساختمان زیبای سلطان عبدالصمد است که بسیار جلب توجه میکند و یکی از نماد های شهر کوالالامپور است.
این میدان یکی از مقاصد تور گشت شهری کوالالامپور است و حتی اگه بدون تور هم میرید، توصیه میکنم از این میدان بازدید کنید.

نوع سفر:
تاریخ سفر: