Close
مسجد مکی
مریم رجایی
نقدها:
گزارش
مسجد بزرگ زاهدان
توصیه شده توسط کاربر

مسجد مکی یکی از مساجد زیبای شهر زاهدان است که البته هنوز ساخت ان به اتمام نرسیده است. این مسجد که مربوط به اهل سنت میباشد به سبک مساجد ترکیه میباشد و معماری بسیار زیبا و باشکوهی دارد. در این مسجد طلاب بسیاری نیز حضور دارند و این محل تنها یک مسجد معمولی نیست. ما دو نفر خانم در ساعاتی غیر از ساعت نماز به مسجد مراجعه کردیم و با توجه به جو مردانه ان کمی در بازدید از داخل ان مردد بودیم. اما نگهبان مسجد یکی از طلاب را صدا کردند و ایشان با روی گشاده و صبر و حوصله بخشهای مختلف مسجد را به ما نشان دادند. هنوز ساخت مسجد کامل نشده است و داربستها در بخشهای مختلف دیده میشوند اما قطعا پس از اتمام بنا این مسجد به مهمترین جاذبه زاهدان تبدیل خواهد شد. ساخت این مسجد با کمک و بودجه مردمی است و شاید دلیل کند بودن پروژه ساخت نیز همین باشد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: