Close
پیتزا داوود
رامین عبدی
نقدها:
گزارش
قدیمی اما کم کیفیت

نام پیتزا داوود را که قدیمی ترین پیتزا فروشی تهران است بسیار شنیده بودم اما فرصت نشده بود تا برای تست پیتزاهایش بروم.چند وقت پیش این فرصت دست داد و سری به این پیتزا فروشی به آدرس: خیابان نوفل لوشاتو_ کوچه لولاگر زدیم.داخل مغازه بسیار کوچک است و جای چندانی برای نشستن ندارد و همه مشتری ها بر روی صندلی های پلاستیکی در بیرون از مغازه و داخل کوچه نشسته بودند و غذایشان را میل می کردند.با دیدن تعداد مشتری ها در آن ساعت از شب فکر کردم عجب پیتزا فروشی خوبیست.یک پیتزای مخلوط سفارش دادیم.تا پیتزا آماده شود, یک ظرف کالباس بهمان دادند تا بخوریم.حجم کالباس زیاد بود اما امان از کیفیت,انقدر کیفیتش پایین بود که گربه های کوچه با اکراه از کنارش رد می شدند.پیتزا آمده شد و پیتزای مخلوط چیز خاصی به غیر از لایه ضخیمی از همان کالباس که البته فقط با گرمای فر پنیر پیتزایش سرخ شده, نبود. اصلا از کیفیتش خوشم نیامد و نمیدانم چرا فکری به حال کیفیت پیتزایش نمی کند و جالب تر اینکه مشتری های زیادی هم دارد.من که بار اول و آخرم شد و به این پیتزا فروشی نخواهم رفت.
#غذا #پیتزا #شکمگردی #خرس_شکمو

نوع سفر:
تاریخ سفر: