Close
کهیر
nazarian
نقدها:
گزارش
روستای کهیر چابهار
توصیه شده توسط کاربر

روستای کهیر از روستاهای استان سیستان و بلوچستان می باشد که در فاصله یک ساعته غرب چابهار قرار دارد . در این روستا بعضی از خانه های روستا دیوار به دیوار کوه دیده می شدند و اینکه این روستا در مسیر مزرعه موز روستای چهار بیتی قرار دارد . برای رفتن به آنجا اگر از ماشین شخصی استفاده می کنید مواظب شترها باشید ، مخصوصا در رانندگی شب باید بیشتر مواظب شترها بود .
#چابهار چهار فصل # دورهمی لست سکند #آژانس لیپارگشت نوین

نوع سفر:
تاریخ سفر: