Close
موزه بزرگ زاهدان
هادی انصاری
نقدها:
گزارش
موزه منطقه ای جنوب شرق ایران
توصیه شده توسط کاربر

موزه منطقه ای جنوب شرق ایران در بلوار مطهری زاهدان قرار دارد و مشتمل بر آثار بسیار پرارزش باستانی مناطق سیستان و بلوچستان و معرفی فرهنگ مرمی و تاریخی این منطقه از میهن عزیزمان می باشد و در این میان معرفی شهر سوخته و نمایش آثار و قطعات پرارزش و بی بدیل آن که متعلق به حدود پنج هزار سال قبل است قسمت مهمی از این موزه را تشکیل داده است و در بخش فرهنگ تاریخی این مرز و بوم نیز تصاویر و تندیس های مرتبط به شاهنامه ارزش غنای خوبی به این موزه داده است . بهر حال اگر به زاهدان آمدید دیدار از این موزه را فراموش نکنید .

نوع سفر:
تاریخ سفر: