Close
مسجد مکی
هادی انصاری
نقدها:
گزارش
مسجد مکی زاهدان به سبک مساجد استانبول
توصیه شده توسط کاربر

زاهدان جاذبه های شهری زیادی ندارد . مسجد مکی و مسجد اشاعه التوحید در زاهدان دیدنی هستند .
مسجد مکی بسیار بزرگ و باشکوه و شبیه مساجد قسطنطنیه ( استانبول ) ساخته شده است .
این مساجد محل تحصیل طلاب علوم دینی اهل تسنن هم هستند .

نوع سفر:
تاریخ سفر: