Close
مسجد اشاعه التوحید
هادی انصاری
نقدها:
گزارش
مناره زیبای مسجد اشاعه التوحید زاهدان
توصیه شده توسط کاربر

مسجد اشاعه التوحید زاهدان که در عین حال مدرسه طلاب علوم دینی اهل تسنن است دارای مناره زیبایی است .
زاهدان جاذبه های زیادی ندارد ولی مسجد اشاعه التوحید و همچنین مسجد مکی در این شهر دیدنی هستند .
مسجد اشاعة التوحید واقع در زاهدان خیابان (خیام) خیابان غدیر حد فاصل فلکه خیام وفلکه فلسطین .

نوع سفر:
تاریخ سفر: