Close
میدان مردکا
Roya.noori
نقدها:
گزارش
میدان مردکا (استقلال)کوالالامپور
توصیه شده توسط کاربر

میدان استقلال کوالالامپور
دلیل نامگذاری این میدان به میدان استقلال این است که در سال 1957میلادی استقلال کشور مالزی به طور رسمی اعلام شد و پرچم بریتانیای کبیر پایین اورده شد و پرچم مالزی جایگزین پرچم انگلستان شد..ساختمان ها و فواره های این میدان یادگار انگلیسی هاست.در ضلع جنوبی میدان میله پرچم مالزی با 1000متر ارتفاع بلندترین میل پرچم در جهان است??

نوع سفر:
تاریخ سفر: