Close
اقامتگاه بوم گردی کلدر - خرم آباد
Roya.noori
نقدها:
گزارش
اقامتگاه بومگردی کلدر
توصیه شده توسط کاربر

در فاصله نه چندان دور از شمال خرم‌آباد، روستایی است که نامش را از قلعه‌ای قدیمی گرفته: قلعه سنگی. روستایی حاصلخیز که به باغ‌های میوه‌اش معروف است. در میان این باغ‌ها خانه‌ای ساخته‌اند به سبک خانه‌های قدیمی لرستان: خشت و گلی، دو طبقه با فضای سنتی..شب رو تو حیاط با موسیقی زنده محلی زیر نور مهتاب سر کردیم ?صبح با صدای اردک و گنجشک ها بیدار شدیم و با صبحونه کاملا ارگانیک تو تراس خشتی رو به طبیعت و کوه روزمون رو شروع کردیم?تجربه زندگی کردن تو خونه های کاهگلی و روستایی برای من خیلی لذت بخش بود

نوع سفر:
تاریخ سفر: