Close
اسکله و پارک تفریحی میرمهنا
شیلان صادقی
نقدها:
گزارش
پارک و اسکله تفریحی میرمهنا
توصیه شده توسط کاربر

بزرگترین ساحل در جزیره کیش است که در بلوار دریا قرار دارد. نزدیک محله عرب ها و بومیان کیش قرار دارد که به افرادی بومی خود کیش کیشوندی هم میگویند.
این ساحل نسبتا بزرگ دارای رستوران های مختلف، پاساژهای متعدد، کلوپ ها و کشتی های تفریحی هم دارد.
افراد زیادی هم برای ماهی گیری به این اسکله میایند.
در نزدیکی این ساحل بازار صفین،زیتون،پارس خلیج و ونوس ا با کمی پیاده روی میتوان پیدا کرد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: