Close
سبزه میدان (تهران)
امید خدایاری
نقدها:
گزارش
سبزه میدان
توصیه شده توسط کاربر

سبزه میدان یکی از اولین میدان های تهران و میشه گفت پر جنب و جوشترین میدان تهرانه، این میدان که در ورودی بازار تهران قرار داره با رستوران های خوب اطرافش مثل مسلم (و صف بلندش)، شمشیری و شرف الاسلامی، با صدای دلال های دلارش، با صدای آبیموه فروشی ها، با شلوغی بیش از اندازه اش و ... شناخته میشه.
اما چرا اسم اینجا سبزه میدانه؟ براساس تابلوی راهنمایی که در ورودی بازار کفاش‌ها قرار داره، در اواخر دوره زندیه و اوایل دوره قاجار در این میدان سبزی خوردن می‌کاشتن و به همین دلیل به سبزه میدان مشهوره بوده. البته بعد از آن تا زمان محمدشاه در این میدان محل اعدام محکومین بوده که بعدا به میدان محمدیه یا میدان اعدام منتقل میشه.
در کنار دیدن سبزه میدان و بازار پیشنهاد میکنم از جاذبه های اطرافش مثل کاخ گلستان، کوچه مروی، تیمچه حاجب الدوله، آرامگاه لطفعلی خان زند واقع در امامزاده زید و ... دیدن کنید.

نوع سفر:
تاریخ سفر: