Close
پیتزا میخوش (شعبه بلوار فردوس)
farzaneh
نقدها:
گزارش
فست فود میخوش
توصیه شده توسط کاربر

فست فود می خوش شعبات زیادی دار من شعبه بلوار فردوسشو رفتم و خیلی عالی بود ببیشتر تعریف پیتزاهاش رو شنیدم اما در این شعبه پاستا شو امتحان کردم که خوب بود و ابمیوه هاش رفتار کارکنانش خوب بود پارکینگ نداره و جای پارک سخت گیر میاد

نوع سفر:
تاریخ سفر: